Legionella preventie, een zaak van levensbelang
OVER ONS
Elk jaar lopen honderden mensen een besmetting op met de
legionellabacterie. Voor mensen met een verminderde weerstand kan
besmetting met de legionellabacterie grote en zelfs fatale gevolgen hebben.

Problemen voorkomen
Bosanti is een van de weinige installatiebedrijven met een aparte specialisatie
Legionellapreventie en -bestrijding. Door onze praktijkervaring als installateur
zien wij waar het in het installatieproces kan mislopen. Zo wordt het belang
van de juiste locatie van keerkleppen lang niet altijd onderkend. Ook het
bijplaatsen van een extra tappunt kan onbedoeld voor problemen
zorgen.Vermijd de nabijheid van cv-leidingen of vloerverwarming die
ongewenst de drinkwaterleidingen opwarmen. Weinig of onregelmatig
gebruikte tappunten moeten elke week gespoeld worden. Vaak moet dit
handmatig gebeuren. Dat is kostbaar en wordt regelmatig vergeten. Je
voorkomt dat door leidingen stromend te maken en automatische
spoelsystemen toe te passen.”

Risicoanalyse en beheersplan
Een beheersplan en logboek voor legionellapreventie en -bestrijding zijn voor
prioritaire instellingen bij wet verplicht. Prioritaire instellingen zijn onder
andere zorginstellingen, hotels, zwembaden, sauna ‘s, gevangenissen en
asielzoekerscentra. Ten aanzien van legionellapreventie in
leidingwaterinstallaties is er in deze prioritaire instellingen de afgelopen jaren
veel verbeterd. Toch valt er gezien de cijfers van de ILT-inspectie nog wel het
nodige te winnen. Zo voldeed 49% van alle onderzochte locaties in 2012 niet
aan de eisen. Van de ziekenhuizen leefde 38% de regels niet goed na.

Klanten ontzorgen
Bij elke bestaande of nieuwe installatie staat voorop dat het beheer niet
onnodig veel tijd kost. In een aantal gevallen betekent dat een grotere
investering, maar die kosten worden snel terugverdiend wanneer je in de
jaren erna het aantal controles kunt beperken. Voor goed beheer is het
belangrijk dat de klant over alle informatie beschikt. Een beheersplan moet
helder, compact en toegankelijk zijn, en geen dik boekwerk waarin je amper
de weg vindt. We geven daarom altijd een duidelijke uitleg over de resultaten
van de risicoanalyse.

Installateur combineert kennis
De combinatie van kennis en praktische ervaring is de kracht van ons bedrijf.
Daardoor kunnen we al in de ontwerpfase van een drinkwaterinstallatie
legionellaproblemen voorkomen. Of het gaat om nemen van
drinkwatermonsters en te laten analyseren. Wij adviseren en assisteren bij het
opstellen van risicoanalyses en voeren periodieke controles uit en ontzorgen
de klant compleet.
Tevens mogen wij in eigen beheer waterleidingsystemen chemisch reinigen.
Dat doen wij niet alleen voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, zorginstellingen,
woningbouwverenigingen, vastgoedbeheerders en zwembaden, maar wij
ondersteunen daarnaast ook collega installateurs op dit specialistische terrein.
013 - 82 20 879
info@bosanti.nl
Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Bosanti Installatietechniek
Bezoek de website van KIWA
Wij zijn lid van:
ALGEMENE VOORWAARDEN
GEGEVENS
Kapitein Hatterastraat 1-32
5015 BB Tilburg
T: 013 - 82 20 879
E: info@bosanti.nl
K.v.K.: 528242920000
Tilburg e.o.
Noord-Brabant
Zuid-Nederland
Vrijblijvend advies? Bel ons op 013 - 822 0879
Voor bedrijven
Voor particulieren
013 - 82 20 879
info@bosanti.nl

Bezoek de website van VCA
WERKGEBIED
DOWNLOADS
Bezoek de website van Uneto Vni